Miljötänkandet är viktigt i vårt arbete och vi arbetar ständigt med förbättringar.

Våra fordon körs på HVO och Biodiesel för att minska koldioxidutdläppen. 

Vi använder oss av Volvos Dynafleet som hjälper oss med ständig förättring gällande mindre bränsleåtgång och koldioxidutsläpp.

Vi har även alkolås i alla bilar. 

Nyheter