2011077113713  2011077113713  2011077113713  2011077113713  2011077113713

Bil 1

Tel: 070-314 43 81

Förare: Per-Ola och Patrik

Bil 2

 Tel: 070-330 25 69

Förare: Martin och Jesper

 Bil 3

 Tel: 070-329 58 97

Förare: Dag

Bil 4

 Tel: 070-234 75 22

Förare: Åke och Henrik

 Bil 5

 Tel: 072-585 27 37

Förare: Fredrik och Jonas

Nyheter